Yazdır

Kimyasal ve evsel atıkların bertarafçı firma İZAYDAŞ'a nakledilmesi işini AKAYTAŞ olarak yapmaktayız. Bu işte kullanılan araçlarımız atık taşıma kriterlerine uygun olup,  Tehlikeli atık taşıma ruhsatlarımız Kocaeli Valiliği İlçe Çevre Müdürlüğü tarafından verilmiştir.

Yasalara uygun araçlarımızın şoförleri yine tehlikeli atık taşımaya yetkili belgeleriyle hizmet vermektedirler. Akaytaş fabrikadan çıkan ve bertarafa hazır tehlikeli maddeleri alır ve T.C. Çevre Bakanlığının Emrine uygun (Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.1991 Tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete) şekilde taşır.